Логистика и транспорт

LOGISTIKA:
Každá silniční, námořní nebo letecká přeprava je v detailu jedinečná a každý zákazník má různé priority a preference. Pro někoho je důležitá rychlost, pro jiného cena, pro dalšího zase záruka dodržení termínu dodání apod. Proto pro každou Vaši zásilku chceme vybrat to nejlepší možné řešení v závislosti na konkrétním obchodním případu, povaze zboží, velikosti a druhu obalu, požadované době doručení, či jiných specifikací. Navrhujeme komplexnost řešení od návrhu obalu až po předání zboží příjemci.

SILNIČNÍ PŘEPRAVA:

Zajišťujeme mezinárodní i tuzemskou přepravu. Mezinárodní přepravu uskutečňujeme v rámci celé Evropy včetně Ruska, Turecka. Výjimkou nejsou ani těžké nebo nadrozměrné zásilky. Vyřizujeme potřebná povolení a doprovody.

NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA:
Zajišťujeme přepravu FCL kontejnerových i dílčích LTL zásilek v exportu a importu. Mimo standardní zásilky umíme přepravit i nadrozměrné a těžké zásilky dle požadavku a potřeb zákazníka. Rádi hledáme nové možnosti a různé varianty pro FTL přepravy včetně nakládek do celého světa, a to i s nakládkou mimo Českou republiku.
Přepravujeme investiční celky a nadrozměrné zásilky po moři, ale i říční či silniční cestou.

LETECKÁ PŘEPRAVA:
Přepravujeme exportní i importní zásilky. Zajištění doručení v režimu door – door.