Zámořské balení výrobků - Ames.cz

Doprava zboží po moři vyžaduje daleko větší zabezpečení výrobků

Doprava po moři se řídí vlastními zákony. Balení musí splňovat extrémní požadavky, které souvisejí s vlhkostí, proměnlivou teplotou, dobou uskladnění v obalech a rizikem převrácení zboží.
Postaráme se o optimální ochranu vašeho zboží a vypracujeme pro Vás za tímto účelem indivi-duální návrhy balení – ať už se má lodí přepravit jednotlivý stroj nebo komplexní zařízení. Při těchto pracích samozřejmě zohledňujeme potřebné předpisy a zákony cílových zemí, např. dovozní předpisy týkající se obalového materiálu z masivního dřeva dle normy IPPC.


Naše možnosti balení výrobků:
– provedení antikorozní ochrany
- zabezpečení citlivých míst stroje speciálními ochrannými prvky
– balení v našich halách v Plzni, Ostravě, Sedlnicích a Kuřimi
– balení u Vás zákazníků našimi mobilními týmy
– balení průmyslových výrobků všech druhů a velikostí, i nadrozměrných
- zpracování ložení dílů do obalů, zpracování ložení do kontejnerů, kamionů
- nakládky kontejnerů a kamionů vč. veškeré dokumentace

Speciální požadavky
– ošetření dřevěných obalů proti škůdcům (Heat treatment)
– provedení statické zátěžové zkoušky
– označení zboží čárovým kódem

Zámořské balení výrobků