Zamówienia, Warunki dostawy

Oferujemy szerszy asortyment usług, niż jest tu podany. Dlatego prosimy o zasięgnięcie informacji o innych możliwościach naszego działu handlowego.
Zamówienia od nowych klientów są akceptowane przez dyrektorów poszczególnych oddziałów.

Kierownik produkcji: Tomáš Rojíček
GSM: +420 603 816 834
e-mail: rojicek@ames.cz

Zamówienia stałych klientów przyjmujemy w oddziałach
(patrz Kontakty):
- faksem całodobowo
- drogą mailową całodobowo
- telefonicznie w godz. od 6 do 16
- osobiście w godz. od 6 do 16

Potwierdzenie zamówienia będzie zawierało cenę, zniżki ilościowe, termin dostawy i uzgodniony sposób przewozu. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupno-sprzedaży.

Ceny i zniżki ilościowe
Naszym celem są trwałe stosunki handlowe. W przypadku długotrwałej współpracy oferujemy zniżki ilościowe, rabaty lub zawarcie umowy o długoterminowej współpracy. Zniżki i rabaty będą zawsze podane w potwierdzonym zamówieniu. Ceny są podane bez VATu i EXW naszego zakładu w miejscowości Plzeň, Kopřivnice, o ile w zamówieniu nie jest podane inaczej.

Sposób płatności będzie zawsze podany po wzajemnym uzgodnieniu, przed dostawą towaru lub usługi.
- Płatność na podstawie faktury (termin płatności od 14 do 60 dni)
- Gotówką
- Płatność z góry po uzgodnieniu

Sposób dostawy na podstawie wzajemnych uzgodnień.
- własny dowóz z naszych zakładów w miejscowościach Plzeň i Kopřivnice
- przewóz samochodami ciężarowymi, cena za przewóz będzie podana w potwierdzonym zamówieniu
- dowóz przez przewoźnika uzgodnionego w umowie

Gwarancja
Na towar udzielamy gwarancji według obowiązujących przepisów prawnych o ochronie konsumenta.
Gwarancja obejmuje usługi zgodnie z warunkami ustalonymi w zamówieniu lub umowie o dzieło.

Certyfikaty
Jeśli jest taka potrzeba, prosimy o wcześniejszą prośbę podania parametrów technicznych materiału i certyfikatów jakości.

Reklamacje
Jeżeli dostarczone towary i usługi nie spełniają uzgodnionych parametrów lub nastąpi ich uszkodzenie, należy natychmiast skontaktować sie z dyrektorem handlowym tel +420 603 816 834. Usługa jest dostępna całodobowo.