Magazynowanie i deklaracje

Integralną częścią ekspediowania wyrobów jest ich magazynowanie bezpośrednio przed wyekspediowaniem, sporządzenie dokumentów przesyłki, oclenie i załadunek zapakowanych wyrobów.

Magazynowanie należy do usług zapewnionych przez naszą firmę. Posiadamy trzy magazyny – w miejscowościach Plzeň, Ostrava i Kopřivnice. Oferujemy magazynowanie ciężkich i nadwymiarowych wyrobów o wadze do 80 ton.

Deklaracje celne:

Świadczymy szeroką ofertę usług celnych: sporządzenie deklaracji celnej, wystawienie kwitu ładunkowego (CMR, CIM), wystawienie dokumentu o pochodzeniu towaru (EUR1, AT, R). Przydzielamy import i eksport dla systemu INTRASTAT.