Nakládka objemných výrobků

Nejlevnějším druhem zámořské přepravy je přeprava v uzavřených BOX kontejnerech. Nakládka kontejnerů díky naší investici do manipulačního zařízení může být realizována přímo u Vás. Jsme schopni naložit rozměrné až 12 m dlouhé a 28 tun těžké průmyslové výrobky do uzavřených BOX kontejnerů.

Nakládka kontejnerů se provádí:
– v našich halách v Ostravě a Plzni
– u Vás, u zákazníků našimi mobilními týmy

Nakládka kontejnerů se provádí pro tyto typy:
– uzavřené BOX kontejnery
– OPEN TOP kontejnery
– HIGH CUBE kontejnery
– FLAT kontejnery

Provádíme nakládku a fixaci na veškeré přepravní prostředky:
– nákladní automobily
– železniční vagony
– říční lodě
– letadla

Mezinárodní přeprava nákladů:
Našim cílem je vybrat pro Vás vhodný druh přepravy a optimální trasu.
Přeprava nákladů se realizuje pro tyto druhy přeprav:
- silniční
- železniční
- lodní

Nakládka do kontejneru


Nakládka na vagon