Objednávky, dodací podmínky

Nabízíme širší sortiment služeb než je zde uveden. Informujte se proto o dalších možnostech na našem obchodním úseku.
Objednávky služeb a výrobků přijímají vedoucí jednotlivých poboček.

Výrobní ředitel: Tomáš Rojíček
Mobil: +420 603 816 834
e-mail: rojicek@ames.cz

Objednávky stálých zákazníků přijímáme na pobočkách
(viz. Kontakty):
- E-mailem 24 hodin denně
- Telefonicky od 6 hod do 16 hod
- Osobně od 6 hod do 16 hod

Objednávka bude vždy potvrzena s uvedením ceny, množstevního rabatu, termínu dodání a dohodnutého způsobu dopravy. Potvrzením objednávky dojde k uzavření kupní smlouvy.

Ceny a množstevní rabaty
Našim cílem jsou dlouhodobé obchodní vztahy. V případě dlouhodobé spolupráce Vám budou nabídnuty slevy a množstevní rabaty nebo smlouva o vzájemné spolupráci. Slevy a rabaty budou vždy uvedeny v potvrzené objednávce. Ceny jsou uvedeny bez DPH a EXW naše provozovny Plzeň, Kopřivnice, pokud není v objednávce uvedeno jinak.

Způsob platby bude vždy stanoven po vzájemné dohodě, před dodáním zboží či služby.
- Platba fakturou (splatnost 14 až 60 dnů)
- Hotově
- Platba předem po oboustranné dohodě

Způsob dodání na základě vzájemné dohody .
- vlastním odvozem z našich provozů v Plzni a Kopřivnici
- doprava nákladními vozidly, cena za dopravu bude uvedena v potvrzené objednávce
- odvozem prostřednictvím smluvního dopravce

Záruka
Na zboží poskytujeme záruku dle platného zákona na ochranu spotřebitele.
Na služby je poskytována záruka dle Vašeho požadavku sjednaném v objednávce nebo smlouvě o dílo.

Certifikáty
V případě potřeby si vyžádejte předem technické parametry materiálu, certifikáty kvality.

Reklamace
Pokud zboží a služby, které jste od nás obdrželi, nesplňují některé dohodnuté parametry či dojde k jejich poškození, informujte okamžitě výrobního ředitele tel +420 603 816 834. Služba je dostupná 24 hodin denně.