Nastavení cookies

Pořízení FV systému bez akumulace energie ve společnosti AMES s.r.o.

Společnost AMES, s. r. o., která se zabývá poskytováním logistických služeb firmám ve strojírenství a elektrotechnickém průmyslu dlouhodobě sleduje cíl zanechávat co nejmenší ekologickou stopu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Z těchto důvodů se rozhodla ve své provozovně situované v Sedlnici 534, 742 56 realizovat Projekt s názvem Pořízení FV systému bez akumulace energie ve společnosti AMES, s. r. o. byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu podpory: Úspory energie II. výzva – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Název projektu: Pořízení FV systému o výkonu 60 kWp v provozovně Sedlnice 534, 742 56 Sedlnice pro AMES s. r. o.

Jméno žadatele: AMES s. r. o.
Termín realizace: 10. 3.2018 – 31.12.2019
Způsobilé výdaje: 745 171,67 Kč
Dotace: 521 620,16 Kč

Popis projektu:
Záměrem projektu bylo pořídit inovativní technologie využívající obnovitelné zdroje energie, a to fotovoltaický systém určený pro vlastní spotřebu podniku žadatele. Vzhledem k navrhovanému instalovanému výkonu 60 kwP bylo pořízeno 200 ks FV panelů o 300 Wp. Součástí projektu nebyla akumulace energie.

Fotografie realizovaného projektu:

ames_fotovoltaika2.jpg

ames-fotovoltaika.jpg