Nastavení cookies

Pořízení nového strojového vybavení z dotačního programu

Pořídili jsme nové strojové vybavení z dotačního programu spolufinancovaného  EU

č. projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_296/0023751